VELKOMMEN TIL ØSTLANDSBUSSEN!

RENA AVLYST
KONTINGENTEN FOR 2022
Da det ikke blir utsendt noen giro, kan de som ønsker, betale Kr.100,-  til følgende kontonummer og adresse.
Kontonummer
2351 80 11359
Kasserer
Tom Liodden Haaland
IBAN
NO6523518011359
BIC
NEPRNO21