VELKOMMEN TIL ØSTLANDSBUSSEN!

KYNNA
3-5 SEPTEMBER 2021

I år som i fjor.
Bussparkering med mulighet for strøm.
 
KONTINGENTEN FOR 2021
Da det ikke blir utsendt noen giro, kan de som ønsker, betale Kr.100,-  til følgende kontonummer og adresse.
Kontonummer
0539.06.51742
Adresse
Østlandsbussen
v/ kasserer Torunn Maurseth
Kløftaveien 75
1454 Fagerstrand
IBAN
NO0605390651742
BIC
DNBANOKKXXX