STYRET
Morten og Kari Mette Stangeland

Jon Arne Oppsahl og Torunn Maurseth

Oddbjørn og Siv Marit Hynne Lea
321 57 627

926 06 196

922 03 828
bernt@ostlandsbussen.com

kingeurope@ostlandsbussen.com

muligheten@ostlandsbussen.com
Bodil og Arnold Spilsberg 412 01 078
ab.spilsberg@gmail.com
Bodil og Arnold Spilsberg
412 01 078
ab.spilsberg@gmail.com
Odd og Bente Pedersen 906 63 280 oddpede@online.no
Web Ansvarlig:
Rune Mogerhagen - 979 62 991 - web@ostlandsbussen.com
VARAMEDLEM
VALG KOMITÉ
@            .com
Sender du e-Post til adressen styret@ostlandsbussen.com vil alle 3 i styret få den.
Kontakt Østlandsbussen!
Tilbake